Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Historie SDH Dub nad Moravou

Historie boje člověka proti požárům je tak stará, jako lidstvo samo. Již od prvopočátku lidské společnosti, od doby, kdy člověk poznal oheň i jeho ničivé vlastnosti, když přerostl v požár, vymkl se lidské kontrole a změnil se v nespoutaný všeničivý živel, používal člověk všeho, co znal v boji proti tomuto nebezpečí. Proti požárům se musel člověk určitým způsobem bránit stále, od neandrtálce až po moderního člověka současné doby.

hasici-1892---1-001.jpg

  Již v 18. století se vyskytovaly požární řády již ve větší míře a starší byly doplňovány o nové zásady. V roce 1892 byl také založen Sbor dobrovolných hasičů Dub - Tučapy. Starostové obou obcí pan František Král a pan Antonín Vychodil s několika nadšenými jedinci se stávají průkopníky nové myšlenky, aby společnou rukou a organizovaně bojovali proti ničivému živlu-ohni. Po všech přípravách, jako bylo schválení stanov Vysokým c. k. místodržitelstvím a zvolením představenstva a výboru dne 26. června 1892 slavil sbor zahájení své činnosti. Zvoleni: pan František Král, rolník a Starosta Dubu za předsedu, pan Antonín vychodil, rolník a starosta Tučap za místopředsedu, pan Jan Zapletal rolník z Dubu za velitele, pan František Hudeček, stolařský mistr z Dubu za místovelitele a pan Adolf Portl, kupec v Dubě za jednatele.Začátek nebyl nikdy lehký, dobrovolné dary, sbírky, nadšení a láska pomáhat bližnímu a to zdravou myšlenkou dobrovolnosti, nezištnosti a obětavosti byly vždy překlenuty všechny překážky. Nejvíce přispívala Občanská záložna v Dubě. První zbrojnice byla dřevěná kolna, která stála vedle dnešní spořitelny, kde stojí dům Svitákových č.p. 173. Výzbroj byla zakoupená u firmy R. A. Smékal v Čechách u Olomouce za 350 zlatých. Bylo pořízeno 67 obleků, které ušil pan Halouska z Dubu. Sbor čítal 71 činných členů a 10 přispívajících.Do klidného žití vesnice byla v roce 1914 vyhlášena první světová válka. Z 1075 obyvatel konalo vojenskou službu 376 mužů, bylo hodně raněných a mnozí se nevrátili. 28. říjen 1918 byl historický okamžik a v parčíku na náměstí je vysazena "Lípa svobody", která je velice uctívaná a chráněná.V roce 1928 je vyslyšeno volání po nové zbrojnici a je postavena obcemi Dub a Tučapy firmou Jaro Eichler na obecním pozemku za školou u hřbitova. Do sboru přichází dlouholetý činovník, jednatel a vzdělavatel, redaktor a vydavatel "Hasičského věstníku", řídící učitel na Obecné škole v Dubě pan Vojtěch Doležel z Holešova, jehož hlavní zaměření je samaritánství. Hasičský věstník byl vydáván v Olomouci do roku 1942, kdy byl krajskými orgány zakázán.Radostným svátkem byla neděle 23. června 1935 kdy byla sboru předána nová motorová stříkačka od firmy Stratilík z Vysokého Mýta a 450 metrů hadic za 32 tisíc korun. V těžké době v roce 1938, kdy hasičstvo v době horlivé přípravy na obranu vlasti, prodělalo osudné doby našeho národa, dochází k rozdělení sboru na sbor dubský a tučapský. Po finančním vyrovnání pracuje každý samostatně. V roce 1940 bylo zakoupeno od pana Jurečky z Křelova nákladní auto za 3.000 Kč a u pana Roberta Zdráhala ve Vsisku předěláno na dopravní hasičský vůz za částku 15. 275 Kč. Vůz sloužil do roku 1960, kdy byl vyměněn za T 805 a stříkačka za PPS 8. Politické události čtyřicátých let se značně odrážely v hasičské činnosti, pod dozorem "Branddirektorů", kteří svými nepřátelskými nařízeními podlamovali dobrovolnost československého hasičstva: Ve Vratislavi byl popraven přispívající člen pan Tomáš Kelnar.Sovětské letectvo dvakrát napadlo ustupující německou armádu, a to 30. dubna a 4. května 1945. Těžké nálety měli zlé následky , 5 mrtvých a spoustu zraněných. Večer 8. května poslední ustupující tank ještě zapálil čtyři domy u Sokolovny. Po únoru 1948 dochází k reorganizaci hasičských sborů, jsou ustanoveny hasičské kraje a zastavena činnost Moravské hasičské jednoty. Práce ve sboru stagnovala. Od 1.ledna 1950 jsou náklady na požární ochranu součástí státního rozpočtu. 19. března 1953 se poprvé rozezvučela požární siréna. V roce 1960 zemřel po 53 leté činnosti dlouholetý funkcionář pan Vilém Tomášek (ve věku 77 let). V témž roce je vytvořeno požární družstvo JZD pod vedením pana Františka Majery a práce sboru se značně zlepšila. Sbor je v roce 1967 vybrán jako výjezdová jednotka v rámci okresu. Je vybavená PPS 12 a hadicemi. Uvažuje se o výstavbě požární stanice. Po dlouholeté přípravě jsou započaty demoliční práce s přípravou staveniště pro výstavbu, která byla zahájena 21. července 1979 a dokončena byla v prosinci 1982. Sbor přestěhoval svoji techniku a zároveň bylo sboru přiděleno požární vozidlo CAS 32. Na výstavbě se podílelo 34 členů, kteří odpracovali 4.500 hodin, občané odpracovali 3.700 brigádnických hodin. Hodnota díla byla 1.980.000 Kč.

  Při poruchách vodovodního řádu voda způsobila značné škody na domech. V roce 1955 to byl dům manželů Doleželových, v roce 1964 Bartoškových, 1979 Králových, 1988 sídlo firmy Pfof. Všechna neštěstí byla po pravé straně Brodecké ulice. O rok později při jarním oteplení a následném tání sněhu voda z polí zaplavila domy v Tyršově ulici manželům Urbanovým, Trunečkovým a Raškovým. V roce 1986 dosáhly velkých úspěchů ženy v požárním sportu a za dobrou činnost sboru v roce 1991 byla přidělen vůz AVIA 31.

Sbor při oslavách 100 let od založení

 

 

 


 

 

 

Od roku 1996 se stala zásahová jednotka sboru v plošném pokrytí IZS jednotkou JPO 2 s výjezdem do deseti minut. Požární siréna má dálkové ovládání, výstroj a výzbroj je soustavně doplňována. Budově požární zbrojnice je věnována náležitá péče. Dlouho budeme pamatovat na 8. červenec 1997, kdy naši obec zasáhla velká povodeň. Bylo zatopeno 62 domů, 2 zahradnictví a velká část polí. Sedm dní se nepřetržitě čerpala voda ze sklepů a prováděli se evakuační práce. Ještě dalších 8 dní po skončení povodně se prováděl úklid, čištění studní, oprava techniky apod. Tato akce si vyžádala značné finanční prostředky a též velkou obětavost členů SDH.

Další nezbytnou činností sboru je provádění preventivních protipožárních kontrol a též práce s mládeží.